Copyright © jaksiepisze.biz. All rights reserved.
 
Strona używa plików cookies (ciasteczek). Korzystanie
z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Regulamin portalu
jaksiepisze.biz
Postanowienia wstępne
Przedstawiony poniżej regulamin określa warunki
korzystania z serwisu www.jaksiepisze.biz, który jest
własnością Administratora Portalu zwanego dalej
właścicielem portalu.

Definicje terminów użytych w regulaminie
www.jaksiepisze.biz - nazwa portalu internetowego
dostępna w ogólnej sieci internetowej pod adresem:
http://www.jaksiepisze.biz
Portal - serwis www.jaksiepisze.biz
Administrator Portalu - właściciel portalu internetowego
www.jaksiepisze.biz
Użytkownik Portalu - osoba fizyczna korzystająca z portalu
www.jaksiepisze.biz
Regulamin - treść zamieszczona poniżej, nazwana
regulaminem
Źródła - lista publikacji, autorów, wydawnictw, portali
internetowych z zasobami językowymi języka polskiego.

Opis portalu deklinacja.pl
Portal www.jaksiepisze.biz jest internetowym serwisem
WWW dostępnym pod adresem http://www.jaksiepisze.biz,
prowadzonym przez Administratora Portalu. Portal
prowadzony w języku polskim dostarcza treści związane z
odmianą wyrazów przez przypadki. Treści komponowane są
przez Administratora Portalu na podstawie ogólnie
dostępnych źródeł językowych. Lista źródeł językowych
udostępniona jest na stronie serwisu, w zakładce „źródła“.
Działalność portalu jest hobbystyczna i ma na celu
poszerzenie wiedzy na temat prawidłowego korzystania z
internetowych zasobów języka polskiego, zwanych dalej
słownikami, przy użyciu sieci internetowej.

Warunki korzystania z portalu
Portal przeznaczony jest dla wszystkich Użytkowników
Internetu. Dostęp i korzystanie z portalu są bezpłatne.

Ze względu na konieczność zachowania poprawnego
wyświetlnia portalu w przeglądarkach internetowych
zabranione jest:

a) korzystanie z portalu przy użyciu skryptów, które w
sposób automatyczny generują nadmierny i zbędny poziom
ruchu na serwerze źródłowym.
b) korzystanie z portalu za pomocą przeglądarek
internetowych, w których wyłączona jest obsługa Java
Script
c) korzystanie z portalu za pomocą przeglądarek lub innych
programów, wtyczek, skryptów, które blokują wyświetlane
treści serwisu.

Treści zamieszczane w portalu przez Administratora Portalu
są codziennie modyfikowane w celu poszerzenia zasobów
bazy danych, a także poprawienia jej jakości. Administrator
Portalu zastrzega sobie prawo do: zmiany treści, poprawek,
usunięcia treści, niezbędnych modyfikacji technicznych, a
także całkowitego zawieszenia wyświetlania portalu bez
uprzedniego informowania Użytkowników Portalu.

Administrator Portalu dokłada wszelkich starań aby
zamieszczane treści były poprawne i zgodne z
obowiązującymi zasadami, jednak mogą zdarzyć się
nieprawidłowości w zapisie treści, za które Administrator
Portalu nie ponosi odpowiedzialności karnej. Każdy
Użytkownik Portalu zobowiązany jest do ostatecznej
weryfikacji prawidłowości treści w oparciu o źródła
językowe. W tym celu Adminstrator Portalu udostępnia listę
źródeł językowych, którą można znaleźć w zakładce „źródła
“. Link „źródła“ znajduje się na stronie głównej, w łatwo
dostępnym i wiodcznym miejscu.

Prawa autorskie
Pprojekt graficzny portalu, układ strony, logo i wszystkie
elementy graficzne są własnością portalu i objęte są
autorskimi prawami majątkowymi na czas nieokreślony.

Treści zamieszczone w serwisie komponowane są na
podstawie ogólnie dostępnych źródeł językowych. Lista
żródeł, autorzy i wydawnictwa, tytuły publikacji, nazwy
portali internetowych przedstawione są w serwisie w
zakładce „źródła“. W przypadku niewłaściwego określenia
autora, wydawnictwa czy publikacji, Administrator Portalu
zobowiązuje się do wprowadzenia korekty na wniosek wyżej
wymienionych. Administrator Portalu zobowiązuje się
uzupełnić listę źródeł językowych na wniosek nowych
autorów  wydawnictw, portali internetowych.

Treści językowe zamieszczone w portalu mogą być
kopiowane, publikowane i wykorzystywane na zasadzie
„open source“.

Polityka prywatności
Administrator Portalu dba o prywatność Uzytkowników
Portalu www.jaksiepisze.biz w związku z tym nie
przekazuje informacji o użytkownikach osobom trzecim.
Usługodawcy zewnętrzni: Google Analitycs dokonują
analizy ruchu w portalu www.jaksiepisze.biz wyłącznie w
celach statystycznych i technicznych, które mają służyć
polepszeniu funkcjonowania portalu. Portal może
umieszczać w przeglądarce Użytkownika Portalu pliki
cookies (ciasteczka), które umożliwiają identyfikację
użytkownika. Pliki cookies pomagają przeglądarce
zapamiętywać przydatne ustawienia, takie jak np.: historia
przeglądania serwisu, w efekcie końcowym pomagają one
Administratorowi Portalu właściwe dostosowanie portalu do
indywidualnych potrzeb Użytkownika Portalu podczas
następnych wizyt. Usługodawcy zewnętrzni dostarczający
do serwsu reklamy, używają plików cookies w celu
właściwego, zindywidualizowanego wyświetlania reklam,
np.: tematycznego dopasowania reklam do zainteresowań
Użytkownika Portalu na podstawie wcześniej odwiedzanych
stron internetowych. Jeśli Użytkownik Portalu nie wyraża
zgody na używanie plików cookies przez portal, może
wyłączyć obsługę plików cookies w swojej przeglądarce lub
opuścić portal www.jaksiepisze.biz.

Postanowienia końcowe
Administrator Portalu deklinacja.pl zastrzega sobie prawo
jednostronnej zmiany regulaminu. Zmiana może nastąpić w
dowolnym czasie i może dotyczyć części lub całości
zapisu. Termin obowiązywania nowego regulaminu zaczyna
się w chwili jego publikacji na portalu pod adresem
http://jaksiepisze.biz/content/regulamin.html. Administrator
nie musi powiadamiać Użytkowników Portalu o jego
zmianie. 

Użytkownik Portalu oświadcza, że zapoznał się z
regulaminem portalu www.jaksiepisze.biz i rozumie
wszystkie jego zapisy. W związku z tym Użytkownik
Portalu oświadcza, że akceptuje wszystkie zapisy zawarte
w regulaminie, w całości. W przypadku niezrozumienia
postanowień regulaminu, lub braku akceptacji, Adminstrator
Portalu zaleca nie korzystanie z portalu
www.jaksiepisze.biz.


 
Reklama
Reklama
Regulamin   /    Polityka prywatności